Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 Laadittu 4.12.2017

 • REKISTERINPITÄJÄ

TMV Trading Oy,  Atomitie 5D,  00370 Helsinki,  Puh. 040 741 2181

 • REKISTERIN NIMI

TMV Trading Oy markkinointirekisteri

 • REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ 

Yhteyshenkilö:
Markku Vihavainen
TMV Trading Oy
Atomitie 5D
00370 Helsinki
Puh. 040 741 2181
markku@tmvtrading.com

 • REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Uutiskirjeiden toimittaminen.  Kilpailujen ja kampanjoiden hallinnointi ja palkintojen toimittaminen.  Lainsäädännössä tarkoitettujen markkinointikieltojen toteuttaminen.  Palautteen käsittely ja yhteydenpito.  Verkkosivustojen käyttäjäanalyysi.

Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

 • REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:
Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero.  Demografiset tiedot: sukupuoli.  Kiinnostuksen kohteet rekisterinpitäjän www-sivustoilla ja palveluissa.  Muut asiakkaan itse antamat tiedo. Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain.

 • TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilauksien yhteydessä. Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä. 

 • TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

 • TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

 • REKISTERIN SUOJAUS

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi. 

 • TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS, SEKÄ OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

 • SIIRTO- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen. Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018. 

 • TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

1.Tilaaminen
TMV Supplies verkkokaupan asiakkaan tulee olla yli 18-vuotias.
Tilaaminen tapahtuu TMV Supplies verkkokaupan sivuilla osoitteessa
www.tmvtrading.com. Tilauksesta tulee osapuolia sitova, kun TMV Supplies on
lähettänyt tilausvahvistuksen sähköpostitse asiakkaalle. TMV Supplies pidättää
oikeuden olla vahvistamatta tilausta, jos tuote on loppuunmyyty tai sen
saatavuudessa on ongelmia. TMV Supplies ilmoittaa tästä viivytyksettä
asiakkaalle ja palauttaa jo maksetun kauppasumman.
Tilaaminen edellyttää rekisteröitymistä TMV Suppliesin asiakasrekisteriin.
Rekisteröintitiedot ovat luottamuksellisia eikä TMV Supplies luovuta niitä
ulkopuolisille tahoille. Asiakkaalla on halutessaan oikeus pyytää TMV Suppliesia
poistamaan tietonsa rekisteristä.

2.Hinnat ja toimituskulut
Voimassaolevat hinnat ilmoitetaan TMV Supplies verkkokaupan sivuilla
osoitteessa www.tmvtrading.com
Hinta sisältää arvonlisäveron (ALV) 24%. TMV Supplies pidättää oikeuden
hintojen muutoksiin. Toimituskulut ovat kiinteät, tuotteiden
lukumäärästä tai koosta riippumatta.
Toimituskulut ovat nähtävillä ostoskorissa heti, kun tuote on lisätty
ostoskoriin.

3.Maksaminen
Tuotteet ja toimituskulut maksetaan ennen tilauksen toimittamista.
Checkout maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Käytössäsi
on kaikkien pankkien maksupainikkeet. Checkout on sinulle turvallinen
maksutapa. Palvelu on maksulaitoslain siirtymäsäännöksen nojalla
merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Checkout
on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä palvelu.
Valittuasi maksutavan kauppiaan tarjoamista vaihtoehdoista,
maksutapahtuma siirtyy maksutavan järjestelmään. Hyväksyttyäsi maksun ja
palattuasi verkkokauppaan, maksu kirjautuu välittömästi suoritetuksi
kauppiaalle. Maksu suoritetaan Checkout Finland Oy:n hallinnoimalle
tilille, josta se siirretään kauppiaalle. Turvallista, helppoa ja nopeaa!

4.Toimitusaika ja toimitustavat
Toimitusaika vaihtelee tuotteittain muutamasta päivästä 4-6 viikkoon.
Mikäli asiakas on tilannut useamman kuin yhden tuotteen, saattavat
tuotteet saapua erikseen toimitettuina. Tämä ei lisää toimituskulujen
määrää, vaan asiakas maksaa vain ennakkolaskussa ilmoitetut toimituskulut.

5.Peruutus
Asiakkaalla on oikeus perua tekemänsä tilaus ennen kuin tuote on ehditty
jättää kuljetusliikkeen kuljetettavaksi. Peruutus tehdään sähköpostitse
osoitteeseen supplies@tmvtrading.com tai puhelimitse asiakaspalveluumme.

6.Palauttaminen
Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus palauttaa käyttämätön
tuote neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta
ilman kuluja jos tuote täyttää “normaali postipaketin” kriteerit (paino
max 30 kg ja koko max. 150×80×60 cm, Itella Oyj). Tuotteet jotka eivät
ole “normaali postipakettina” lähetettävissä, asiakas on tällöin
velvollinen maksamaan palautuskulut, jotka määräytyvät tuotteen painon,
tilavuuden ja matkan pituuden mukaan. Tuotetta ei tällöin saa ottaa
käyttöön ja sen on palautettaessa oltava olennaisesti muuttumaton
luovutushetkeen verrattuna. Ohjeet tuotteen palauttamista varten antaa
TMV Supplies asiakaspalvelu. Palautuksen yhteydessä asiakkaan on aina
ilmoitettava tilausnumero, yhteystietonsa ja tilitiedot maksun
palauttamista varten sekä liitettävä mukaan TMV Suppliesin sähköpostitse
lähettämä kuitti ostosta. Tuote on pakattava huolellisesti alkuperäiseen
pakkaukseensa. Tuote palautetaan annettujen ohjeiden mukaisesti
osoitteeseen TMV Supplies, Atomitie 5 D, 00370 Helsinki. Tuotteen saavuttua
TMV Suppliesille ja TMV Suppliesin hyväksyttyä palautuksen, kauppasumma palautetaan
asiakkaalle viivytyksettä, viimeistään 30 vuorokauden kuluttua tavaran takaisin
saannista. TMV Supplies ei hyväksy palautusta, jos tuote ei ole käyttämätön
ja myyntikuntoinen.

7.Reklamaatiot
Asiakkaan tulee välittömästi, viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa,
tehdä reklamaatioilmoitus väärin toimitetusta tai virheellisestä
tuotteesta puhelimitse TMV Suppliesin asiakaspalveluun tai sähköpostitse
osoitteeseen supplies@tmvtrading.com. Tämän jälkeen virheellinen tuote palautetaan
annettujen ohjeiden mukaisesti kohdassa 6 mainittuun osoitteeseen.
TMV Supplies ensisijaisesti korjaa tuotteessa olevan virheen tai toimittaa
asiakkaalle virheettömän tavaran kohtuullisessa ajassa.
TMV Supplies ei vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat asiakkaan puolella
olevasta seikasta, kuten esimerkiksi tuotteen väärinkäytöstä tai
asiakkaan huolimattomuudesta. TMV Supplies ei myöskään vastaa tuotteen
normaalin käytön aiheuttamasta kulumisesta.
Asiakkaan tulee tarkastaa lähetys ja sen sisältämä tuote heti sen
saavuttua asiakkaalle. Mikäli tuote on vahingoittunut rahdin aikana,
pyydetään asiakasta tekemään rahdinkuljettajalle vahinkoilmoitus ja sen
jälkeen ottamaan yhteyttä TMV Suppliesin asiakaspalveluun. TMV Supplies
toimittaa asiakkaalle tämän jälkeen uuden tuotteen.

8.Ylivoimainen este
TMV Supplies ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sopimuksen
täyttäminen estyy tai viivästyy syystä, joka on TMV Suppliesin
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Ylivoimaisia esteitä voivat olla
esimerkiksi viranomaisen toimenpiteet, tietoverkon toiminnan häiriöt,
luonnonmullistukset, tulipalot, sota tai sen uhka, kapinat, mellakat ja
työtaistelutoimenpiteet.

9.Riitojen ratkaisu
Tätä sopimussuhdetta koskeviin riitaisuuksiin sovelletaan Suomen lakia.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit